Ramapo area early name was Kakiat

Tim Henderson – 1992